Pijpleidingen (Piping)

Pijpleiding bedrijven

In fabrieken en productiefaciliteiten vind je verschillende aan elkaar gekoppelde onderdelen die de productie van het product samen mogelijk maken. Die onderdelen verschillen behoorlijk van elkaar op basis van wat het eindproduct moet zijn, maar ze hebben altijd één ding met elkaar gemeen. Ze worden verbonden door middel van pijpleidingen en kan je pijpleiding systemen noemen. Klip is één van de bekendste pijpleiding bedrijven van Zuid-Holland en Nederland.

Wat is piping?

De discipline waarbij wordt gekeken naar het materiaal, de opstelling en de toepassing van die pijpleidingen noemt men piping. Tientallen, soms wel honderden pijpleidingen zijn er nodig om het reilen en zeilen van de installatie in goede orde te laten verlopen. Onderling verschillen de pijpleidingen ook weer van elkaar, want niet iedere pijpleiding is voor elke toepassing geschikt. Eigenlijk heel interessant dus, piping. Binnen de werktuigbouwkunde en engineering worden twee soorten piping van elkaar onderscheiden. Nu u antwoord heeft op de vraag: wat is piping, vertellen we u hier graag veel meer over en hoe Klip B.V. uw bedrijf hiermee kan helpen.

Pijpleidingsystemen

Of er nu gas, water, oliën, chemicaliën of andere mineralen door pijpleidingen getransporteerd moeten worden, Klip B.V. heeft jarenlang ervaring in het inmeten, fabriceren en het uiteindelijk installeren van verschillende pijpleidingsystemen.

Process Piping

Process Piping: Dit zijn de pijpleidingen die direct betrokken zijn bij de productie van het product. De gassen, vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen of materialen die worden verwerkt tot het product lopen er doorheen. Soms loopt ook het eindproduct zelf weer door de process piping. Hierdoor hebben deze pijpleidingen een sleutelfunctie in het proces. Dit houdt in de praktijk vaak in dat de eisen voor deze pijpleidingen zeer hoog zijn, er extra in wordt geïnvesteerd en ze aan hogere standaarden moeten voldoen.

  

Utility Piping

Aan de andere kant hebben dan nog utility piping. Hieronder vallen alle pijpleidingen die niet bij process piping horen. In de praktijk zijn dat met name pijpleidingen die koelwater, stoom, lucht voor gereedschappen en andere stoffen die het koelen of verwarmen van bepaalde onderdelen mogelijk maken. Ze hebben dus een ondersteunende taak, maar zijn daardoor niet minder belangrijk. Ze verzorgen de nodige extra zaken en transporten zodat het productieproces soepel door kan lopen. Hoewel ze dus niet rechtstreeks onderdeel uitmaken van het productieproces zijn deze pijpleidingen wel van levensbelang voor dat proces.

Het concrete verschil tussen een process pipe en een utility pipe is uiteindelijk gemakkelijk te beschrijven met het voorbeeld van water. Wanneer water door een pijpleiding loopt met als doel om de installatie te koelen, dan valt die pijpleiding onder de utility piping. Loopt het water door de pijpleiding om verwerkt te worden in het eindproduct, dan valt de pijpleiding onder process piping.

 

Normen en standaarden: Pijpleiding bedrijf

Piping is onderhevig aan verscheidene normen. De meest gangbare daarvan zijn de Europese DIN Norm en de Amerikaanse ASNI Norm. Piping van Klip wordt uiteraard altijd volgens de juiste normen gefabriceerd en waar nodig gekeurd. De DIN en ASNI normen worden beiden eigenlijk evenveel gebruikt en niet alleen in het continent waar ze zijn opgesteld. Deze vooraanstaande normen worden daarom altijd door ons aangehouden als meetgraad voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Europese norm: DIN

De DIN piping norm is die van het Duitse Instituut Normering. Een DIN pipe is dus volgens de normen van het DIN gefabriceerd. Deze norm wordt veelal aangehouden en is daarom breed toepasbaar en betrouwbaar.

Amerikaanse norm: ANSI

De ANSI piping norm is die van het Amerikaanse Nationale Standaarden Instituut. Evenals de Duitse variant wordt deze veel gebruikt en sluit deze grotendeels aan op de Duitse en andere, internationale normen.

 

Belangrijke aspecten van industriële pijpleidingsystemen – pijpleidingen

Binnen de industriële piping engineering disciplines zijn drie belangrijke aspecten te onderscheiden welke kort worden toegelicht. Het gaat om de volgende aspecten:

#1 Piping Material

#2 Piping Design

#3 Stress Analysis

Materiaal

Lang geleden werden de eerste buizen en pijpleidingen gemaakt van boomstammen die in het midden werden uitgehold. Zo ontstond er een buis. Inmiddels wordt dat niet meer gedaan en zijn er verscheidene andere, moderne materialen (piping material) die gebruikt worden. Afhankelijk van de functie die de pijp krijgt wordt er bijvoorbeeld gekozen voor materialen welke wij opdelen in de twee hoofdgroepen roestvast staal en koolstofstaal, waaronder vervolgens weer allerlei subsoorten vallen.

Design

Het design omvat logischerwijs het ontwerp van de pijpleidingen zelf. Dat zijn zaken zoals de diameter en dikte, de route en de afwerking. Daarbij is ook belangrijk hoe het hele systeem er uit komt te zien. Soms lopen er honderden meters piping door een fabriek of installatie. Hoe deze samenwerken om zo effectief mogelijk te zijn wordt bekeken vanuit piping design.

Stress Analysis

Een belangrijk onderdeel van piping engineering. Hierbij wordt gekeken hoe de piping reageert op de omstandigheden waaronder deze zal opereren, maar ook hoe deze reageert op veranderlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld trillingen of grote temperatuurverschillen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodes zoals bijvoorbeeld P10 of Caesar II berekening.

Engineering in ontwerpfase

Als discipline is piping samen met civiele structuur, mechanische en electrische structuur betrokken bij het ontwerp en de engineering van een installatie. De hoofdonderwerpen die op het bord van de piping engineers liggen zijn de lay-out van de installatie en de routes van de pijpleidingen. Klip denkt altijd graag mee in deze fase. Op het gebied van routebepaling, stress berekening of andere randzaken.

 

Klip B.V. pijpleiding bedrijf

Klip heeft tientallen jaren ervaring in het werken met piping en wordt niet voor niets geroemd als groot pijpleiding bedrijf van Zuid-Holland. Daarom zijn we in staat om passende oplossingen te ontwerpen en ontwikkelen voor iedere wens op het gebied van piping en  fabricatie van pijpleidingen. U kunt altijd contact met ons opnemen om te vragen naar de mogelijkheden. We helpen u dan graag verder. 

Piping-laswerk
Klip-piping
piping-laswerk-klip
Piping-klip-bv
Piping-klip
Piping-leidingwerk-klip