DRUKVATEN ALS BELANGRIJK ONDERDEEL VAN ELKE INSTALLATIE

Drukvaten zijn op te vatten als een systeem van communicerende vaten. Dat wil zeggen dat drukvaten alleen geen installatie kunnen uitmaken. Ze horen in een totaalinstallatie met leidingen, warmtewisselaars, tanks enzovoort.

Drukvaten mogen dan een deel van het geheel vormen, bij toepassing ervan is vakkennis nodig die kennis is als meer dan de som der delen. Vakkennis is meer dan de som der delen. Het is van belang de juiste keuzes te maken op de juiste plaatsen in de installatie.

Klip BV houdt zich voor namens de klant deze afweging te kunnen maken. Zijn de keuzes eenmaal gemaakt, dan gaat het om implementate – ofwel de daadwerkelijk bouw of inzet van de benodigde drukvaten. Ook hier kan het bedrijf een rol spelen.

Omdat drukvaten altijd onderdeel zijn van een groter geheel, wil Klip desgewenst dat grotere geheel ook schetsen, tot en met skidbouw toe. In het totaalpakket past behalve engineering implementatie ook onderhoud (contracting).

Het onderhoud aan drukvaten en al die andere apparaten binnen een totaalsysteem levert voor ons als contractor een gezamenlijke ervaring op waarbij elke wens op onze professionele samenspraak kan rekenen.