Certificeringen

ASME U: kwaliteit en veiligheid van drukvaten

Voor hoge kwaliteit en veiligheid van uw drukvaten bezit Klip BV het  ASME U-stamp certificaat (nr. 41004). ASME staat voor American Society of Mechanical Engineers. De standaarden en normen van ASME worden over de hele wereld gebruikt voor het ontwerp, de fabricage en installatie van mechanische apparatuur : ASME

ISO 9001

* ISO 9001: kwaliteitsmanagementsystemen, zie certificaat : ISO 9001- 2017/2018

ISO 3834 Certificering

De situatie ten aanzien van CE-markering van gelaste metalen constructies en apparaten wordt 1 juli 2014 omgezet in een (verplichte) wet, waar het nu een (vrijwillige) richtlijn betreft. Om die verplichting te kunnen nakomen heeft Klip BV een fabrieksproductie-beheersingsysteem (FRS) volgens NEN-EN1090-1 en geimplementeerd. Als onderdeel van die wetgeving is het dan ook verplicht om laskwaliteitsmanagement in te richten gebaseerd op het van toepassing zijnde deel van de NEN-EN-ISO 3834. Klip BV is sinds 8 maart 2013  gecertificeerd volgens deze norm. Zie certificaat : ISO3834

NEN 1090-1 Certificering

Vanaf medio 2014 vallen alle constructiedelen met lastdragende eigenschappen, die in de hoofdberekening worden meegenomen als lastdragend, onder de NEN-EN 1090 norm. Deze constructiedelen moeten worden voorzien van een CE-markering. De norm heeft consequenties voor fabrikanten van stalen- en aluminium constructiedelen voor de bouw. De verplichte geharmoniseerde norm maakt een eind aan aparte regels per land voor het vervaardigen van en verhandelen van stalen en aluminium constructies. Klip BV is sinds 8 maart 2013 als een van de eerste in Nederland gecertificeerd voor deze normering. Zie certificaat : NEN 1090

VCA

VCA – Petrochemie: veiligheid, gezondheid en milieu : VCA Petrochemie

Stichting Normering Arbeid (SNA) – NEN4400-1 norm

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 , Dé Normvan de Stichting Normering Arbeid. Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

De identificatie van de onderneming, de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml), het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland, het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Klip BV heeft dit keurmerk al meer dan 30 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de SNA : SNA

Kenteq-SBB

Kenteq is het kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Ze ontwikkelt en vertaalt kennis en draagt die over aan haar klanten in de techniek. De insteek die Kenteq kiest is die van de loopbaan van vakmensen in de metaal, elektro- en installatietechniek. Kenteq resorteert sinds 2016 onder de groep van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Klip BV is een SBB-Kenteq erkend leerbedrijf  : sbb-erkenningsbewijs-erkend-leerbedrijf

Ecabo-SBB

Klip BV vindt kennisoverdracht een van de steunpilaren van onze onderneming. Het is daarom dat er altijd wel ruimte wordt gemaakt voor een stagaire. Klip BV is erkend als Ecabo leerbedrijf onder goedkeuringsnummer 9809759. Ecabo resorteert sinds 2016 onder de groep van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB): sbb-erkenningsbewijs-erkend-leerbedrijf