PIJPLEIDINGEN ALS LEVENSADER VOOR ELKE INSTALLATIE

Pijpleidingen lijken geen interessant onderdeel van een installatie of een plant. Ze zijn het juist wel. In pijpleidingen ligt een schat aan te gebruiken expertise.

Materiaalkeuze is bij pijpleidingen van essentieel belang. Die materiaalkeuze stoelt op ervaring en de creativiteit om tijdens de engineeringfase het meest effectieve en kosteneffectieve materiaal in te zetten. De keuzes zijn divers: van koolstofstaal tot roestvaststaal tot glasvezelsterk kunststof. Uiteraard is ook de dikte van de pijpleidingen een factor van belang.

Klip BV heeft van oudsher ervaring met leidingwerk. Klip is vanaf 1947 groot geworden met pijpleidingen, maar heeft zijn werkterrein allengs verbreed: niet alleen van fabricage naar engineering, maar ook naar de onderdelen die de pijpleidingen verbinden. Te denken valt aan drukvaten, maar ook aan complexe skids.

Een kernwaarde van Klip is de wens om graag een flexibele en lerende contractor te willen zijn. Deze instelling, samen met het uitgangspunt ‘afspraak is afspraak’, heeft het bedrijf op allerlei plaatsen gebracht. De klantenkring behelst onder andere de procesindustrie, de olie- en gassector, de bio- en petrochemie en de on- en offshore.

Graag willen wij u overtuigen van onze kernwaarden en onze expertise – over pijpleidingen en over elk totaaltraject. U kunt een nadere indruk opdoen op onze site. Als u nader contact met ons wilt, zult u merken dat wij desgewenst ook contracting in onze afspraken kunnen meenemen.