LEIDINGWERK IN GROTE INSTALLATIES: EEN EXPERTISE OP ZICH

Leidingwerk in grote installaties valt uiteen in allerlei disciplines. Zo is er de ontwerpfase voor de plant als zodanig, de ontwerpfase voor de leidingen op zich en de prefabricage en assemblage. Tot slot is bij leidingwerk het onderhoud zeer belangrijk.

Het is prettig als al deze disciplines op een enkel aanspreekadres te vinden zijn. Dat zorgt voor een efficiënte afstemming, vooropgesteld dat het leidingwerk met voldoende expertise tot stand komt in alle genoemde geledingen.

Klip BV wil inzetten op deze meervoudige expertise. Dat zou moeten blijken uit de meervoudige klantenkring van het bedrijf, een klantenkring die varieert van de procesindustrie tot de voedingsindustrie tot de offshore tot de farmaceutische industrie.

De meervoudige expertise in leidingwerk blijkt ook uit het feit dat Klip is ingericht voor het (laten) onderzoeken en beproeven van leidingwerk. Daarbij valt te denken aan non-destructief lasonderzoek, spanningsarm gloeien of afpersen en lektesten.

Mocht u vragen hebben over leidingwerk en bovendien onze expertise over complete installaties willen aanspreken, dan hopen wij voor u een adres te zijn op het gebied van engineering, productie en contracting (onderhoud).