DUCTING? DAAR WAAR NODIG ALTIJD AANWEZIG

Ducting is een eenvoudige techniek om warme of koude lucht aan te voeren dan wel af te voeren.

Toepassing van ducting zal het probleem ook niet zijn. Wel is het van belang om na te gaan wanneer ducting nodig is en in welke vorm. Dan komen daar vanzelf de passende oplossingen bij in termen van afvoerkanalen, pompen en dergelijke.

Klip BV werpt zich op als een contractor die zich zowel in de engineeringfase als uitvoerfase rekenschap geeft van ducting. Naast ducting geldt dat natuurlijk ook voor al die andere aspecten die een installatie bedrijfszeker en veilig maken, zoals Asme U-stamp of PED.

Klip heeft vanaf 1947 ervaring in tal van industrieën waarin leidingsystemen en ducting een belangrijke rol spelen: de procesindustrie, de olie- en gasindustrie, de bio- en petrochemie en alle andere sectoren waarin leidingsystemen, apparatenbouw en skidbouw een rol spelen.

Klip doet graag zaken op basis van ‘afspraak is afspraak’ en ‘betrokkenheid en vakmanschap’. Als het resultaat daarvan een lange-termijnrelatie is, dan weten we dat sprake moet zijn van een ‘winwin’-situatie. Mocht u deze mogelijkheden voor een winwin-situatie willen aftasten, dan hopen wij u ooit te mogen begroeten. Als ducting uw aanknopingspunt is, dan is dat dat voor ons ook.