ASME U-STAMP ALS EEN VANZELFSPREKENDHEID EN EEN BETROUWBAAR ZEGEL

Asme U-stamp is een begrip in de procesindustrie. Dat is volkomen terecht: dit ‘zegel’ is een waarmerk voor de drukbestendigheid van elk onderdeel van de installatie.

Het is dus van belang te weten op welk onderdeel van welke installatie een Asme U-stamp vereist is en zo ja, met welke eigenschappen. Om dit na te gaan zou een combinatie van ontwerpkennis en praktische kennis passend zijn.

Klip BV zet in op deze combinatie. Deze contractor heeft zes decennia ervaring met zowel het ontwerpen van installaties als het daadwerkelijk bouwen ervan. De klanten bevinden zich in de procesindustrie, de olie- en gasindustrie, de bio- en petrochemie, de voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie, in de energie- en milieusector en in de on- en offshore.

In al deze sectoren is veiligheid en betrouwbaarheid van het grootste belang. Voor Klip is de vertrouwdheid met de waardevolle Asme U-stamp opgebouwd na decennia van ervaring.

Als u onze betrouwbaarheid zelf wilt ondervinden, dan zouden wij u willen uitnodigen voor een bezoek aan onze website. Daar kunt u onze betrouwbaarheid in engineering en contracting toetsen aan de hand van de ons verstrekte Asme U-stamps en meer.