1.4462 ALS STANDAARD VOOR ELK PROJECT OF PRODUCT

Een zichzelf respecterende contractor zal alleen het beste staal in zijn projecten en producten gebruiken. Dit betekent al snel toepassing van 1.4462.

Eigenlijk zou toepassing van 1.4462 voor een contractor geen nadere toelichting behoeven. 1.4462 vereist echter wel kennis van zaken, zowel in de engineeringfase als bij de daadwerkelijke implementatie van welk onderdeel van een project ook.

Klip BV wil zich op beide gebieden bewegen. Klip wil tijdens een ontwerptraject in constant overleg zijn met de productieafdelingen van de klant, juist ook over de kosteneffectieve toepassing van 1.4462.  Als eenmaal de besluiten over het ontwerp en de materialen zijn genomen, heeft het bedrijf kennis in huis om 1.4462-RVS te implementeren in bijvoorbeeld piping, leidingen, process equipment, skids en andere modules.

Uiteraard is 1.4462 een deelaspect van elk totaalproject. Naast ontwerp en implementatie is immers onderhoud van belang. Op dat vlak willen wij u eveneens terzijde staan met onze jarenlange ervaring. Dat zullen we steeds doen met onze kernwaarden in ons voorhoofd: afspraak is afspraak, betrokkenheid als vakmanschap en een inzet op lange-termijnrelaties.

Als wij u enigszins overtuigd hebben dat 1.4462 onze flexibiliteit naar u niet in gevaar brengt, dan vindt u nadere informatie op onze site.